Klinikken

Klinikken ligger centralt på Frederiksberg på Diakonissestiftelsen. Klinikken har tilknyttet 2 øjenlæger og 1 skeleterapeut. Klinikken har desuden i perioder tilknyttet en læge under uddannelse til øjenlæge.

I Øjenklinikken på Diakonissestiftelsen bestræber vi os på at yde høj faglig kvalitet og nyeste viden inden for øjensygdomme. Vi bestræber os på venlig atmosfære og kort ventetid på undersøgelsesdagen.

Øjenklinikken er ikke en del af Den Danske Diakonissestiftelse. Vi er lejere i stiftelsens bygninger.

Tilsynsrapporter:

Både Sundhedsstyrelsens embedslæger og Regionernes akkrediteringsinstitut foretager jævnlige tilsyn på lægeklinikker.

Seneste tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen var uden anmærkninger:
Tilsynsrapport

Seneste tilsynsrapport fra Regionernes IKAS akkreditering var uden anmærkninger:
Akkrediteringsrapport

Persondata:

Klinik følger retningslinierne i Eu´s nye persondatalov. Du kan læse vores lokale retningslinier her:
Persondatalov

Om Diakonissestiftelsen

Den danske Diakonissestiftelse blev oprettet den 26. maj 1863 i et lille hus i Smallegade 43 på Frederiksberg. Huset rummede såvel Søsterhjem som et lille hospital. Oprettelsen skete på foranledning af prinsesse Louise, den senere dronning Louise, gift med kong Christian IX.

Hun havde besøgt diakonissehuse i Tyskland og var her blevet inspireret af diakoniens vision: At engagere kvinder i kristendomen og i at gøre noget for mennesker, der trængte til hjælp; syge, børn og gamle samt løsladte kvindelige fanger. Stiftelsens første leder blev frk Louise Conring . I det lille hus i Smallegade begyndte hun den organiserede sygepleje i Danmark, om end under ret beskedne forhold. Der var 1 læge og 3-4 søstre og plads til 8-10 patienter.

Siden flyttede man over gaden i en større villa, inden man i 1876 kunne rykke ind i den nuværende Diakonissestiftelse på Peter Bangs Vej. Bygningerne er siden udvidet flere gange. Diakonissestiftelsen driver stadig en lang række egne tilbud inden for uddannelse, sundhed og sygepleje.

Øjenklinikken er ikke en del af Den Danske Diakonissestiftelse. Vi er lejere i stiftelsens bygninger.